Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zmeny v podnikaní

  • Zmeny v podnikaní

Zmeny počas podnikania nemusia byť náročným a dlhotrvajúcim procesom. Pri každej zmene poskytneme odbornú právnu pomoc a zabezpečíme, aby celý proces prebehol bez zbytočných prieťahov a problémov. Či už ide o zmeny v obchodnej spoločnosti, družstve alebo plánujete začať proces likvidácie spoločnosti, sme Vám k dispozícii.

Zmeny v spoločnostiach

Nákladovo a časovo efektívne riešenie s využitím elektronického podpisu. Zmeny obchodného mena, sídla, štatutárov, spoločníkov, predmetu činnosti a iné.
Zmeny v spoločnostiach

Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti

Komplexné právne služby pri zmene právnej formy obchodných spoločností.
Zmena právnej formy

Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti

Návrh a realizácia najvhodnejšieho riešenia zániku spoločnosti.
Zrušenie a likvidácia spoločnosti