Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Začiatok podnikania

  • Začiatok podnikania

Pomoc s výberom a založením firmy pri začiatku podnikania. Zakladáme všetky typy obchodných spoločností - spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, živnosti a družstvá.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným predstavuje dokonalé spojenie ekonomickej výhodnosti, nízkeho právneho rizika a nízkych počiatočných i prevádzkových nákladov.
Predpokladané trvanie a náklady: 12 pracovných dní, 234 EUR.
Založenie s.r.o.

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je prestížnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá umožňuje veľmi stabilne oddeliť majetok akcionárov od majetku akciovej spoločnosti.
Predpokladané trvanie a náklady: 15 pracovných dní, 1150 EUR.
Založenie a.s.

Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť predstavuje hybrid osobnej a kapitálovej obchodnej spoločnosti. Tvoria ju najmenej dvaja spoločníci, jeden komanditista a jeden komplementár.
Predpokladané trvanie a náklady: 12 pracovných dní, 330 EUR.
Založenie k.s.

Verejná obchodná spoločnosť

Verejná obchodná spoločnosť predstavuje kombináciu právnickej osoby a neobmedzeného ručenia jej spoločníkov, vďaka čomu má pomerne vysoký kredit.
Predpokladané trvanie a náklady: 12 pracovných dní, 330 EUR.
Založenie v.o.s.

Založenie družstva

Družstvo môže založiť minimálne 5 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby, ktoré dobrovoľne ždružia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať.
Predpokladané trvanie a náklady: 12 pracovných dni, 330 EUR.
Založenie družstva

Založenie živnosti

Najjednoduchšia a najrýchlejšie založená forma podnikania s neobmedzeným počtom predmetov činnosti a neobmedzeným ručením fyzickej osoby.
Predpokladané trvanie a náklady: 2 pracovné dni, 30 EUR.
Založenie živnosti

Vzhľadom na rozbehnutý proces elektronizácie verejnej správy, v dôsledku ktorého zákonodarca zvýhodňuje podania podané elektronicky a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), je založenie obchodnej spoločnosti na kľúč našou advokátskou kanceláriou zvyčajne výhodnejšie ako svojpomocné založenie.

Pre viac informácií alebo pre objednanie služby nás prosím neváhajte kontaktovať. V prípade záujmu Vám spracujeme individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude presne reflektovať Vaše požiadavky.

Odporúčané označenia voľných živností Zoznam viazaných živností Zoznam remeselných živností