Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Poradenstvo a zastupovanie

  • Poradenstvo a zastupovanie

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov, v oblasti ochrany osobných údajov a tiež pri zastupovaní pred príslušnými správnym orgánmi.

Právne služby pre zamestnávateľov

Odborné spracovanie pracovných zmlúv, pracovných poriadkov, interných predpisov, dohôd a zastupovanie v prípadných sporoch so zamestnancami.

Mám záujem

Ochrana osobných údajov

Implementácia pravidiel podľa GDPR v malých a stredných podnikoch, poradenstvo a spracovanie interných predpisov.

Mám záujem

Zastupovanie v správnom konaní

Kvalifikované právne zastúpenie a poradenstvo vo všetkých správnych konaniach. Stavebné konanie, katastrálne konanie, živnostenské konanie, konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a iné

Mám záujem