Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR

  • Aktuality
  • Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  • 03.01.2023

V uplynulých týždňoch či mesiacoch musela veľká časť podnikateľov zmeniť občiansky preukaz, pokiaľ si chcela zachovať možnosť vytvárania elektronického podpisu pomocou tohto dokladu totožnosti. Potreba výmeny sa týkala všetkých občianskych preukazov vydaných pred 21. júnom 2021, ktorých certifikáty pre elektronický podpis sú od 01.01.2023 neplatné.

Informácia o platnom doklade totožnosti patrí podľa § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) medzi údaje zapisované do obchodného registra o konečných užívateľoch výhod obchodných spoločností a družstiev.

Znamená to, že pokiaľ konečný užívateľ výhod obchodnej spoločnosti alebo družstva zmenil občiansky preukaz a jeho starý občiansky preukaz bol ako doklad totožnosti zapísaný do obchodného registra, je potrebné podať návrh na zápis zmeny údajov zapísaných o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra. Teoreticky mohol byť v minulosti ako doklad totožnosti pri konečnom užívateľovi výhod zapísaný napríklad cestovný pas a v takom prípade by zmenu občianskeho preukazu tejto osoby nebolo potrebné do obchodného registra zapisovať.

Návrh na zápis zmeny údajov zapísaných o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri musia podľa § 5 ods. 9 zákona o obchodnom registri podať štatutári v lehote 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti zakladajúcej zmenu údaju, t. j. odo dňa, kedy došlo ku skončeniu platnosti „starého“ občianskeho preukazu jeho odovzdaním pri prevzatí nového dokladu totožnosti.

Sankciou za nesplnenie tejto povinnosti je podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o obchodnom registri pokuta do výšky 3310 eur pre štatutárov spoločnosti alebo družstva.

Autor: Mgr. Jaroslav Sabol, Kompan k. s. advokátska kancelária