Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Registrácia partnerov verejného sektora

  • Registrácia partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zriadený s účinnosťou od 01. 02. 2017 Register partnerov verejného sektora.

Subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo iné plnenia nad zákonom stanovený limit, resp. uzatvárajú zmluvné vzťahy v rámci verejného obstarávania, sú povinné zabezpečiť svoju registráciu v Registri partnerov verejného sektora. Účelom registrácie týchto subjektov je identifikácia ich konečných užívateľov výhod a sprehľadnenie prijímania finančných prostriedkov z verejných zdrojov.

Registrácia partnera verejného sektora sa vykonáva výhradne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou v zmysle zákona môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorý sa na základe písomnej dohody zaviazal plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Nesplnenie povinností partnera verejného sektora podľa tohto zákona môže mať za následok ukončenie zmluvného vzťahu s verejným sektorom alebo uloženie pokuty až do výšky 100 000,- EUR.

Naša advokátska kancelária poskytuje pre svojich klientov komplexné právne služby v súvislosti s registráciou v Registri partnerov verejného sektora.

objednajte on-line

Postup pri registrácii partnera verejného sektora

  • Úvodná konzultácia s klientom a odovzdanie podkladov potrebných pre vykonanie registrácie.
  • Uzatvorenie zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby.
  • Identifikácia konečného užívateľa výhod a vypracovanie zákonom určených dokumentov.
  • Vypracovanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora a jeho podanie.


S registráciou partnera verejného sektora je spojené následné monitorovanie a aktualizácia údajov v registri, pričom overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vykonáva vždy:
  • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod;
  • k 31. decembru kalendárneho roka;
  • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou;
  • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

Objednávka služby - Registrácia partnerov verejného sektora

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.