Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Právne služby pri zamestnávaní

Zamestnávateľ sa pri svojej činnosti často dostane do situácie, kedy sa nezaobíde bez právnej rady. Či už ide o malý, stredný alebo veľký podnik, každý zamestnávateľ musí riešiť právne otázky, ktoré vznikajú napríklad pri začatí, trvaní alebo skončení pracovného pomeru. V tejto oblasti Vám vieme poskytnúť odbornú asistenciu pri spracovaní:

 • pracovných zmlúv,
 • dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a
 • dokumentov súvisiacich s ukončovaním pracovného pomeru.

Interné predpisy zamestnávateľa

Keďže jedným zo základov fungujúceho podniku je dobrá vnútorná organizácia, je pre každého zamestnávateľa dôležité efektívne nastavenie procesov prostredníctvom interných predpisov. Vhodné nastavenie vnútorných predpisov dodáva zamestnávateľovi právnu istotu aj pre prípad kontroly zo strany Inšpektorátu práce alebo Úradu na ochranu osobných údajov. Sankcie spojené s nedostatkami vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa môžu znamenať veľký škrt v podnikateľskej činnosti zamestnávateľa. Aj z toho dôvodu Vám radi poradíme napríklad pri spracovaní:

 • pracovného poriadku a
 • organizačných smerníc.

Zamestnávateľ a ochrana osobných údajov

Osobitnú pozornosť v rámci poskytovania právnych služieb zamestnávateľom venujeme práve ochrane osobných údajov s ohľadom na právnu úpravu vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (tzv. GDPR). Je to aj preto, že mnohí zamestnávatelia chcú práve túto svoju povinnosť čo najskôr a čo najjednoduchšie vybaviť. Potom neraz inklinujú k presvedčeniu, že na to, aby si splnili svoje zákonné povinnosti v tejto oblasti, im postačí univerzálny dokument o GDPR stiahnutý z internetu, ktorý podpíšu a môžu vec považovať za vybavenú. Takýto prístup môže zamestnávateľovi najmä z dlhodobého hľadiska spôsobiť komplikácie. Naša advokátska kancelária poskytuje zamestnávateľom dôkladnú analýzu ich činnosti z hľadiska zákonných požiadaviek na ochranu osobných údajov a navrhuje riešenia prispôsobené na mieru ich podniku.

Ďalšie právne služby pre zamestnávateľa

Radi Vám poskytneme poradenstvo aj v týchto súvisiacich oblastiach:

 • Zodpovednosť za škodu zamestnanca
 • Duševné vlastníctvo zamestnávateľa
 • Zamestnanecké dielo
 • Povolenie na pobyt zamestnanca, ktorý je cudzincom

Relevantné právne predpisy

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Objednávka služby - Právne služby pri zamestnávaní

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.