Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Cenník služieb

Predaj ready-made spoločností


Ready-made spoločnosť z roku 2024 (neplatca DPH) 495 €
Ready-made spoločnosť z roku 2023 (neplatca DPH) 595 €  395 €
Ready-made spoločnosť z roku 2022 (neplatca DPH) 595 €
Ready-made spoločnosť z roku 2021 (neplatca DPH) 595 €
Ready-made spoločnosť z roku 2020 (neplatca DPH) 695 €  495 €
Ready-made spoločnosť z roku 2019 (neplatca DPH) 695 €
Ready-made spoločnosť (platca DPH) 2590 €  1990 €

 Ceny za ready-made spoločnosti sa nenavyšujú o DPH.

Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť  (vrátane správneho poplatku) 31 € s DPH 35 €
Získanie oprávnenia na činnosť podľa osobitných predpisov od 90 € s DPH 108 €
Doplatok za spracovanie prípadu s cudzím prvkom (zahraničné osoby v spoločnosti - nový konateľ, spoločník) 50 € s DPH 60 €
Zvýšenie základného imania ready-made spoločnosti 80 € s DPH 96 €
Príplatok za bilingválnu dokumentáciu (SVK/ENG) 80 € s DPH 96 €
Rezervácia spoločnosti nad 30 dní po spracovaní dokumentácie (neplatca DPH) 20 € / mesiac s DPH 25 €
Rezervácia spoločnosti nad 30 dní po spracovaní dokumentácie (platca DPH) 50 € / mesiac s DPH 60 €
Storno poplatok po spracovaní a podpise dokumentácie 50 € s DPH 60 €
Doplatok za dodatočnú úpravu spracovaných dokumentov 25 € s DPH 30 €
Doplatok za spracovanie a podanie námietok pri odmietnutí zápisu do OR z dôvodu na strane klienta 50 € s DPH 60 €

Predaj ready-made občianskych združení


Hotové občianske združenie z roku 2024 690 €  290 €
Hotové občianske združenie z roku 2023 690 €  590 €
Hotové občianske združenie - zaregistrované na 2% 990 €

Virtuálne sídla


Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík BASIC 7 € / mesiac
Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík OPTIMUM 12 € / mesiac
Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík PREMIUM 19 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík BASIC 10 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík OPTIMUM 15 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík PREMIUM 22 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík BASIC 12 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 17 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 24 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík BASIC 19 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 24 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 31 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík BASIC 28 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 33 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 40 € / mesiac
Viac o virtuálnom sídle na Námestí SNP 23

Uvedené ceny služieb virtuálneho sídla sú bez DPH.

Doplnkové služby sídla


Neobmedzené skenovanie k predplatenému balíku 12 € / mesiac
Preposielanie zásielok 2x mesačne 6 € / mesiac
Preposielanie zásielok 1x týždenne 15 € / mesiac
Doplnkové označenie schránky ďalším menom 5 € / mesiac
Selektívne preberanie zásielok (preberanie zásielok iba od vybraných adresátov alebo zásielok iba určitého druhu) 15 € / mesiac
Príjem tel. hovorov a zaznamenávanie odkazov od 99 € / mesiac
Doplatok za vydanie súhlasu vlastníka so zriadením sídla v listinnej podobe s úradne overeným podpisom 10 €
Prenájom zasadacej miestnosti - Račianska 88 B 25 € / hodina
Prenájom zasadacej miestnosti - Tallerova 4 30 € / hodina
Jednorázový aktivačný poplatok pri objednávke sídla na menej ako 12 mesiacov 39 €
Jednorázový aktivačný poplatok pri subjektoch, ktoré majú evidovaný dlh voči štátnym inštitúciám 100 €
Služby recepcie * 7 € / mesiac
Reprezentatívne označenie na fasáde budovy * 30 € / mesiac
Kopírovanie ČB * 0,15 € / A4
Administratívna asistencia * 14 € / polhod.

* Služby poskytované iba na adrese Račianska 88 B

Trvalý pobyt


Trvalý pobyt v Bratislave  (6 mesiacov) - balík BASIC 16,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (6 mesiacov) - balík FAMILY 19,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (6 mesiacov) - balík COMFORT 24,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (1 rok) - balík BASIC 12,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (1 rok) - balík FAMILY 15,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (1 rok) - balík COMFORT 19,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (2 roky) - balík BASIC 11,40 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (2 roky) - balík FAMILY 14,40 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (2 roky) - balík COMFORT 18,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (3 roky) - balík BASIC 10,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (3 roky) - balík FAMILY 13,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (3 roky) - balík COMFORT 16,50 € / mesiac

Uvedené ceny služieb trvalého pobytu sú s DPH.

Doplnkové služby k trvalému pobytu


Ďalší člen rodiny (do 18 rokov) pri balíku FAMILY 2,00 € / mesiac
Ďalší člen rodiny (nad 18 rokov) pri balíku FAMILY 4,00 € / mesiac
Sídlo pre živnosť 10 € / mesiac
Potvrdenie o prihlásení na pobyt z Miestneho úradu 15 €
Rezervácia termínu na cudzineckej polícii 180 €
Doplatok za vydanie potvrdenia pre cudzineckú políciu 96 €


Doplnkové služby správy poštových zásielok pre virtuálne sídlo a trvalý pobyt

Doplnkové služby sú realizované na požiadanie a účtované iba v prípade, že nie sú obsiahnuté v aktívnom balíku služieb.

Skenovanie zásielky (do 10 strán) 1,90 €s DPH 2,28 €
Skenovanie zásielky nad 10 strán 0,20 € / stranas DPH 0,24 €
Skartovanie zásielok (do 10 kusov) 0,30 € / zásielkas DPH 0,36 €
Skartovanie zásielok (nad 10 kusov) 3 € s DPH 3,60 €
Zvýšená kapacita úložného priestoru (1 extra box) 5 € / mesiacs DPH 6 €
Skladovanie nadrozmernej zásielky 3 pracovné dni zdarma
Skladovanie nadrozmernej zásielky (do 5 kg) 5 € / týždeňs DPH 6 €
Skladovanie nadrozmernej zásielky (nad 5 kg) 10 € / týždeňs DPH 12 €
Preposlanie zásielok poštou (v rámci SR) 4.9 € s DPH 5.88 €
Preposlanie zásielok do BalíkoBOXu 6 €s DPH 7,20 €
Preposlanie zásielok kuriérom 8 €s DPH 9,60 €
Doplatok za preposlanie poštou mimo SR v rámci EÚ 4 €s DPH 4,80 €
Doplatok za preposlanie poštou mimo EÚ 6 €s DPH 7,20 €
Preposlanie zásielok v rámci iného preposlania na rovnakú adresu 2 €s DPH 2,40 €
Doplatok za preposlanie nadrozmerných zásielok (do 10 kg) 8 €s DPH 9,60 €Informatívne ceny právnych služieb externe poskytovaných advokátskou kanceláriou pre našich klientov


Zmena obchodného mena 105 € s DPH 116 €
Zmena sídla
Zmena osobných údajov 115 € s DPH 128 €
Zmena konateľov
Zmena predmetu činnosti 135 € s DPH 152 €
Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu
Zvýšenie základného imania
Zmena konečného užívateľa výhod 35 € s DPH 42 €
Zápis viacerých zmien súčasne 145 € s DPH 164 €

 Uvedené ceny zmien obsahujú súdny poplatok 50 €, ktorý je oslobodený od DPH.

Založenie s.r.o. - on-line na diaľku 180 € s DPH 216 €
Založenie s.r.o. - pri osobnom stretnutí s advokátom 250 € s DPH 300 €

Založenie živnosti - on-line na diaľku 25 € s DPH 30 €
Založenie živnosti - pri osobnom stretnutí s advokátom 70 € s DPH 84 €
Doplatok pri založení živnosti pre zahraničnú fyzickú osobu 50 € s DPH 60 €

Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť (vrátane správneho poplatku) 31 € s DPH 35 €
Získanie oprávnenia na činnosť podľa osobitných predpisov od 90 € s DPH 108 €
Doplatok za spracovanie prípadu s cudzím prvkom (zahraničné osoby v spoločnosti) 50 € s DPH 60 €
Doplatok za dodatočnú úpravu spracovaných dokumentov 25 € s DPH 30 €
Doplatok za úpravu štandardizovaných dokumentov
podľa individuálnych požiadaviek klienta
25 € s DPH 30 €
Doplatok za zmenu zápisu konečného užívateľa výhod 25 € s DPH 30 €
Doplatok za spracovanie a podanie námietok pri odmietnutí zápisu do OR z dôvodu na strane klienta 50 € s DPH 60 €
Registrácia spoločnosti pre DPH podľa § 7 zákona o DPH 80 € s DPH 96 €
Registrácia spoločnosti pre DPH podľa § 4 zákona o DPH od 250 € s DPH 300 €