Naša kancelária na Račianskej 88 B v Bratislave je pre klientov otvorená každý pracovný deň medzi 9:00 a 16:00.
  02 / 381 051 22

Cenník služieb

Predaj ready-made spoločností


Ready-made spoločnosť z roku 2021 (neplatca DPH) 495 €  395 €
Ready-made spoločnosť z roku 2020 (neplatca DPH) 595 €  395 €
Ready-made spoločnosť z roku 2019 (neplatca DPH) 695 €
Ready-made spoločnosť z roku 2018 (neplatca DPH) 1395 €
Ready-made spoločnosť z roku 2020 (platca DPH) 2790 €  2590 €

 Ceny za ready-made spoločnosti sa nenavyšujú o DPH.
Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť (vrátane správneho poplatku) 27,5 € s DPH 31,5 €
Zvýšenie základného imania ready-made spoločnosti 40 € s DPH 48 €
Príplatok za bilingválnu dokumentáciu (SVK/ENG) 80 € s DPH 96 €

Služby virtuálneho sídla

Uvedené ceny sú bez DPH.

Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík BASIC 7 € / mesiac
Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík OPTIMUM 10 € / mesiac
Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík PREMIUM 17 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík BASIC 10 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík OPTIMUM 14 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík PREMIUM 20 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík BASIC 12 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 16 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 22 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík BASIC 15 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 19 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 25 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík BASIC 22 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 26 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 32 € / mesiac

Pri objednávke sídla na menej ako 12 mesiacov je účtovaný jednorázový aktivačný poplatok 39 €. Pri firmách, ktoré majú evidovaný dlh voči štátnym inštitúciám može byť účtovaný aktivačný poplatok 100 €.

Doplnkové služby sídla

Doplnkové služby sú realizované na požiadanie a účtované iba v prípade, že nie sú obsiahnuté v aktívnom balíku služieb.

Skenovanie zásielky (do 10 strán) 1,50 €
Skenovanie zásielky nad 10 strán 0,19 € / strana
Preposlanie zásielok poštou (v rámci SR) 4 €
Preposlanie zásielok do BalíkoBOXu 6 €
Preposlanie zásielok kuriérom 8 €
Doplatok za preposlanie poštou mimo SR v rámci EÚ 4 €
Preposlanie zásielok v rámci iného preposlania na rovnakú adresu 2 €
Neobmedzené skenovanie k predplatenému balíku 6 € / mesiac
Preposielanie zásielok 2x mesačne 6 € / mesiac
Preposielanie zásielok 1x týždenne k bal. PREMIUM 6 € / mesiac
Doplnkové označenie schránky ďalším menom 5 € / mesiac
Selektívne preberanie zásielok (preberanie zásielok iba od vybraných adresátov alebo zásielok iba určitého druhu) 15 € / mesiac
Príjem tel. hovorov a zaznamenávanie odkazov od 99 € / mesiac
Doplatok za vydanie súhlasu vlastníka so zriadením sídla v listinnej podobe s úradne overeným podpisom 10 €

Služby na adrese Račianska 88 B

Služby recepcie 7 € / mesiac
Reprezentatívne označenie na fasáde budovy 30 € / mesiac
Prenájom zasadacej miestnosti 15 € / hodina
Kopírovanie ČB 0,15 € / A4
Administratívna asistencia 14 € / polhodinaInformatívne ceny právnych služieb externe poskytovaných advokátskou kanceláriou pre našich klientov


Zmena obchodného mena 83 € s DPH 93 €
Zmena sídla
Zmena osobných údajov 93 € s DPH 105 €
Zmena konateľov
Zmena predmetu činnosti 113 € s DPH 129 €
Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu
Zvýšenie základného imania
Zápis viacerých zmien súčasne 123 € s DPH 141 €

 Uvedené ceny zmien obsahujú súdny poplatok 33 €, ktorý je oslobodený od DPH.
Založenie s.r.o. - on-line na diaľku 200 € s DPH 210 €
Založenie s.r.o. - pri osobnom stretnutí s advokátom 290 € s DPH 318 €

 Uvedené ceny založenia s.r.o. obsahujú súdny poplatok 150 €, ktorý je oslobodený od DPH.Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť (vrátane správneho poplatku) 27,5 € s DPH 31,5 €
Doplatok za dodatočnú úpravu spracovaných dokumentov 25 € s DPH 30 €
Doplatok za úpravu štandardizovaných dokumentov
podľa individuálnych požiadaviek klienta
25 € s DPH 30 €
Doplatok za zmenu zápisu konečného užívateľa výhod 25 € s DPH 30 €