Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Ready-made občianske združenia

Ready-made občianske združenie - registrácia na 2%Ready-made občianske združenia sú už registrované občianske združenia, ktoré majú pridelené IČO a v niektorých prípadoch sú aj registrované ako príjemcovia 2% z dane.
Ponúkame Vám na predaj kvalitné ready-made občianske združenia, pri ktorých zmluvne garantujeme, že:
  • boli založené výlučne za účelom ich predaja,
  • nikdy nevykonávali žiadnu činnosť a nemajú žiadne záväzky,
  • majú pridelené IČO a môžu okamžite začať vykonávať činnosť,
  • združenia registrované v zozname prijímateľov 2% z dane majú založený bankový účet a sú pripravené na príjem 2% z dane.
Ceny
Hotové občianske združenie od  590 €
Hotové občianske združenie - zaregistrované na 2% od  890 €
Cena zahŕňa
  • registráciu zmeny stanov (zmena sídla, názvu, orgánov, cieľov a činnosti združenia)
  • registráciu zmeny štatutárneho orgánu združenia
  • zabezpečenie spracovania dokumentácie na zmeny v združení
  • správne poplatky za registráciu zmien v registri
tip Ku každému združeniu získate v prípade záujmu virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov.
K dispozícii máme 5 atraktívnych adries v Bratislave.

Aktuálna ponuka


Názov IČO Dátum vzniku Registrácia 2% Cena
Chrysalis
IČO: 52 783 111
Vznik: 18.03.2020
990 €
Rezervované
IT Skills Center
IČO: 52 780 287
Vznik: 28.11.2019
990 € Rezervovať
OZ Ekonomik
IČO: 50 089 188
Vznik: 04.02.2016
1250 € Rezervovať


Priebeh predaja

Po prijatí rezervácie bude vybrané občianske združenie pre Vás rezervované päť pracovných dní.

Spracovanie dokumentov na prevod ready-made občianskeho združenia prebehne podľa dohody už do dvoch dní od prijatia objednávky. Nový štatutár občianskeho združenia je do funkcie vymenovaný najskôr v deň, kedy dôjde ku úhrade ceny za občianske združenie, pričom môže okamžite konať v mene občianskeho združenia.

1. Rezervácia združenia

Po rezervácií sa s Vami dohodneme na želaných zmenách v združení.

2. Prevod združenia

Prevod združenia je možný pri osobnom stretnutí v našej kancelárii alebo na diaľku.

3. Zápis do registra

Po podpise dokumentov zabezpečíme zápis zmien v RMNO, čím je prevod zavŕšený.Prevod pri osobnom stretnutí

Údaje na prevod občianskeho združenia a termín stretnutia odkomunikujeme vopred telefonicky a e-mailom. Následne pri osobnom stretnutí v našej kancelárii na Račianskej 88 B v Bratislave podpíšete dokumentáciu a zároveň uhradíte cenu za združenie v hotovosti alebo platobnou kartou.

kancelária na Račianskej 88 B
zasadacia miestnosť pre prevod ready-made
dokumenty podpíšete v zasadacej miestnosti

Prevod na diaľku

Po odkomunikovaní údajov na prevod občianskeho združenia Vám e-mailom zašleme dokumentáciu na podpis a faktúru za združenie na úhradu. Po vytlačení a náležitom podpise nám dokumenty doručíte poštou alebo kuriérom.

ilustračná mapa Slovensko - prevod na diaľku
Po skompletizovaní podpísaných dokumentov bude podaný návrh na registráciu zmeny údajov v registri mimovládnych neziskových organizácii, ktorý prebehne následne zvyčajne v lehote 30 dní. Zápisom nových údajov združenia v RMNO je proces predaja ready-made občianskeho združenia právne zavŕšený.
Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.Virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez viazanosti

Ku každému ready-made občianskemu združeniu môžete získať ľubovolné virtuálne sídlo z našej ponuky na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov.

Virtuálne sídlo Račianska
Bratislava 3
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
bežná cena  od 7 € / mesiac
Atraktívne sídlo v Novom Meste so službami recepcie za najlepšiu cenu.
viac info
Virtuálne sídlo Košická
Bratislava 2
Košická 52/A,
821 08 Bratislava
bežná cena  od 10 € / mesiac
Moderné registračné sídlo v polyfunkčnej budove v Ružinove.
viac info
Virtuálne sídlo Tallerova
Bratislava 1
Tallerova 4,
811 02 Bratislava
bežná cena  od 12 € / mesiac
Prestížna adresa v historickom centre Starého Mesta.
viac info
Virtuálne sídlo Zámocká
Bratislava 1
Zámocká 3,
811 01 Bratislava
bežná cena  od 19 € / mesiac
Prominentná adresa v Starom Meste v blízkosti Bratislavského hradu.
viac info
Virtuálne sídlo Námestie SNP
Bratislava 1
Nám. SNP 23,
811 01 Bratislava
bežná cena od 28 € / mesiac
Virtuálne sídlo na známej adrese v úplnom centre Bratislavy.
viac info

Najčastejšie otázky
k ready-made
občianskym združeniam


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Kde sú občianske združenia zaregistrované?
Občianske združenia sú registrované v RMNO, teda v Registri mimovládnych nezískových organizácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. Okrem občianskych združení sú v ňom zapísané nadácie, neinvestičné fondy, organizácie s medzinárodným prvkom, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov.

Na čo je občianske združenie vhodné?
Občianske združenie je najpopulárnejším typom mimovládnej neziskovej organizácie. Je lacnou a ľahko spravovateľnou právnou formou, ktorá umožňuje realizovať široké spektrum nepodnikateľských aktivít. Nespornou výhodou je možnosť uchádzať sa o podiel zo zaplatenej dane z príjmu, tzv. 2%. Nie sú dovolené združenia, ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony. Rovnako nie sú dovolené združenia, ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi, alebo ozbrojené združenia, resp. združenia s ozbrojenými zložkami.

Kto môže byť členom občianskeho združenia?
Požiadavky na členstvo v združení upravujú stanovy združenia, takže je možné ich upraviť individuálne pre každé združenie. Zákon umožňuje, aby členmi občianskeho združenia boli okrem fyzických osôb aj právnické osoby.

Majú občianske združenia pridelené DIČ a sú registrované na daňovom úrade?
Občianske združenia, ktoré vykonávajú iba svoju hlavnú činnosť, nie sú zamestnávateľmi a ako vedľajšiu činnosť nevykonávajú podnikanie, nie sú povinné sa registrovať na daňovom úrade a teda nemajú pridelené DIČ.

Ako dlho trvá prepis občianskeho združenia?
V závislosti od zaťaženia príslušného odboru na Ministerstve vnútra SR trvá prepis združenia približne 30 kalendárnych dní.

Kedy môžem v mene občianskeho združenia konať?
Zmena štatutárneho orgánu je účinná podpisom dokumentácie bez ohľadu na čakajúcu registráciu zmeny údajov na Ministerstve vnútra SR. Konať v mene združenia tak je možné spravidla okamžite po podpise dokumentácie a úhrade ceny za občianske združenie.

Aká je platnosť registrácie pre 2%?
Registrácia za určenú právnickú osobu spôsobilú na príjem podielu zaplatenej dane z príjmu je platná vždy jeden kalendárny rok. Registráciu je tak potrebné každoročne obnovovať u notára, pričom registrácia na príslušný rok sa uzatvára obvykle v polovici decembra predchádzajúceho roku.

Majú občianske združenia bankový účet?
Bankový účet majú z našej ponuky založené iba tie občianske združenia, ktoré sú registrované pre 2%. Dôvodom je skutočnosť, že založený bankový účet je podmienkou registrácie pre 2%. Naše občianske združenia registrované pre 2% majú bankové účty bez poplatkov za vedenie účtu vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Je cena za občianske združenie konečná?
Cena je konečná a zahŕňa registráciu zmeny štatutárneho orgánu a zmenu stanov združenia, vrátane správnych poplatkov.Rezervácia ready-made občianskeho združenia

 
Občianske združenie:  *
Prevod združenia:
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:  *
Poznámka: