Naša kancelária na Račianskej 88 B v Bratislave je pre klientov otvorená každý pracovný deň medzi 9:00 a 16:00.
  02 / 381 051 22
Jeseň
Ready made companies

Ready-made spoločnosti

Ready-made spoločnosť - rýchly začiatok podnikania


Spoločnosť z roku 2021 (neplatca DPH) 495 €  395 €
Spoločnosť z roku 2020 (neplatca DPH) 595 €
Spoločnosť z roku 2019 (neplatca DPH) 795 €  595 €
Spoločnosť z roku 2018 (neplatca DPH) 995 €
Spoločnosť z roku 2021 (platca DPH) 2790 €
Ready-made spoločnosti sú už založené obchodné spoločnosti s vydaným oprávnením na podnikanie a zapísané v obchodnom registri. Kúpa takejto spoločnosti pre Vás znamená výraznú časovú úsporu oproti založeniu spoločnosti.
Ponúkame Vám na predaj kvalitné ready-made spoločnosti,
pri ktorých zmluvne garantujeme, že:
  • boli založené výlučne za účelom ich predaja,
  • nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť a nemajú žiadne záväzky,
  • majú splatené základné imanie v plnom rozsahu,
  • majú pridelené DIČ a sú pripravené na okamžitý výkon podnikateľskej činnosti.
Cena ready-made spoločnosti zahŕňa
  • prevod 100% obchodného podielu v spoločnosti (zmena spoločníkov)
    a vymenovanie nových konateľov
  • ďalšie zmeny v spoločnosti podľa potreby (obchodné meno, sídlo, predmet činnosti)
  • zabezpečenie spracovania dokumentácie na zmeny v spoločnosti
  • súdny poplatok a registráciu zmeny údajov v obchodnom registri

tip Ku každej spoločnosti získate v prípade záujmu virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov.
K dispozícii máme 5 atraktívnych adries v Bratislave.
Upozornenie na prieťahy na OR OS Bratislava I

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I má v súčasnosti technické a prevádzkové problémy súvisiace s enormným počtom prijatých podaní, čoho výsledkom sú nebývalé prieťahy v konaniach o zápise údajov do obchodného registra.

Z tohto dôvodu sme do našej ponuky zaradili ready-made spoločnosti, ktoré sú registrované na takých obchodných registroch, ktoré prevádzkové problémy nemajú. Tieto spoločnosti sú v našej ponuke označené a je pri nich možné garantovať zápis zmeny údajov v obchodnom registri v štandardnej lehote, t.j. spravidla do 6 - 8 pracovných dní.

Aktuálna ponuka

  Stav dostupnosti
  DPH registrácia
  FILTER

Obchodné meno IČO OR DIČ DPH Zápis OR Cena
Zelda s. r. o.
Zápis: 12.1.2022
OR: BA I
395 € Rezervovať
Daria s.r.o.
Zápis: 11.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Bexley s. r. o.
Zápis: 11.1.2022
OR: BA I
395 € Rezervovať
Wilder s. r. o.
Zápis: 5.1.2022
OR: BA I
395 € Rezervovať
Mack s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: BA I
395 €
Rezervovaná
Maxine s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: BA I
395 € Rezervovať
Viana s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: BA I
395 €
Rezervovaná
Jovie s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: BA I
395 € Rezervovať
Matias s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: BA I
395 € Rezervovať
Zennor s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Divine s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Holdem s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Ariam s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Noven s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Minie s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Aviana s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Carte s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Sebastian s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Caledonia s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Anica s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Emila s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Lucya s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Tates s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Andorra s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Sabbath s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Clemen s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Georgi s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Deana s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Veter s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Stetson s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Clemency s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Deacon s. r. o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Lether s.r.o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Meteo s.r.o.
Zápis: 1.1.2022
OR: NR  
395 € Rezervovať
Marcelus s. r. o.
Zápis: 17.12.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Banks s. r. o.
Zápis: 8.12.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Dakari s. r. o.
Zápis: 7.12.2021
OR: BA I
395 €
Rezervovaná
Hightower s. r. o.
Zápis: 1.12.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Shay s. r. o.
Zápis: 30.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Leilany s. r. o.
Zápis: 26.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Tackleberry s. r. o.
Zápis: 26.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Eudora s. r. o.
Zápis: 17.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Constance s. r. o.
Zápis: 17.11.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Abner s. r. o.
Zápis: 17.11.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Justine s. r. o.
Zápis: 17.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Raiden s. r. o.
Zápis: 17.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Balthazar s. r. o.
Zápis: 17.11.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Artemas s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Leif s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Verity s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Casatex s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Emeric s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Portia s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Edmund s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Lavinia s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Yanis s. r. o.
Zápis: 16.11.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
SALIAMA s.r.o.
Zápis: 13.11.2021
OR: NR  
platca DPH
2790 €
Rezervovaná
Maderos s. r. o.
Zápis: 12.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Kontor s. r. o.
Zápis: 11.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Valera s. r. o.
Zápis: 10.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Avenida s. r. o.
Zápis: 9.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Vevos s. r. o.
Zápis: 4.11.2021
OR: BA I
395 €
Rezervovaná
Geroy s. r. o.
Zápis: 4.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Latine s. r. o.
Zápis: 3.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Kapitan s. r. o.
Zápis: 3.11.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Remata s. r. o.
Zápis: 28.10.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Gardon s. r. o.
Zápis: 28.10.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Clipse s. r. o.
Zápis: 27.10.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Spliv s. r. o.
Zápis: 27.10.2021
OR: BA I
395 € Rezervovať
Manmall s. r. o.
Zápis: 26.10.2021
OR: BA I
platca DPH
2790 €
Rezervovaná
Egypt s. r. o.
Zápis: 29.9.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Dix s. r. o.
Zápis: 23.9.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Rhodes s. r. o.
Zápis: 23.9.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Vern s. r. o.
Zápis: 23.9.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Clem s. r. o.
Zápis: 23.9.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Apache s. r. o.
Zápis: 21.9.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Mollo s. r. o.
Zápis: 21.9.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Zaken s. r. o.
Zápis: 21.9.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Jardin s. r. o.
Zápis: 18.9.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Sonabel s. r. o.
Zápis: 17.9.2021
OR: NR  
395 € Rezervovať
Rango s. r. o.
Zápis: 17.9.2021
OR: NR  
395 €
Rezervovaná
Zaid s. r. o.
Zápis: 17.11.2020
OR: BA I
695 € Rezervovať
Eucla s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
OR: BA I
695 € Rezervovať
Ceduna s. r. o.
Zápis: 13.10.2020
OR: BA I
695 € Rezervovať
Alyne s. r. o.
Zápis: 17.9.2020
OR: BA I
695 € Rezervovať
Skyscraper s. r. o.
Zápis: 30.4.2020
OR: BA I
695 € Rezervovať
Angie s. r. o.
Zápis: 29.11.2019
OR: BA I
795 €
Rezervovaná
Cabrio s. r. o.
Zápis: 17.9.2019
OR: BA I
795 €
Rezervovaná
Zeck s. r. o.
Zápis: 14.8.2019
OR: BA I
795 €
Rezervovaná
Faxon s. r. o.
Zápis: 2.8.2019
OR: BA I
795 € Rezervovať
Tonic s. r. o.
Zápis: 2.8.2019
OR: BA I
795 € Rezervovať
Scott s. r. o.
Zápis: 2.8.2019
OR: BA I
795 € Rezervovať
Azrael s. r. o.
Zápis: 2.7.2019
OR: BA I
795 € Rezervovať
Zacharias s.r.o.
Zápis: 27.2.2019
OR: BA I
795 € Rezervovať
Cornelia s.r.o.
Zápis: 4.12.2018
OR: BA I
995 € Rezervovať
Checkbox s.r.o.
Zápis: 29.11.2018
OR: BA I
995 € Rezervovať
Lucy s.r.o.
Zápis: 24.11.2018
OR: BA I
995 € Rezervovať
Elimart s.r.o.
Zápis: 15.02.2018
OR: BA I
995 € Rezervovať

Zobraziť celú ponuku
Predali sme Vám už 1117 ready-made spoločností.

Priebeh predaja

Po prijatí rezervácie bude vybraná spoločnosť pre Vás rezervovaná päť pracovných dní.

Spracovanie dokumentov na prevod ready-made spoločnosti môže prebehnúť podľa dohody už do 2 hodín od prijatia objednávky. Nový konateľ je do funkcie vymenovaný spravidla v deň, kedy dôjde ku úhrade ceny za spoločnosť, pričom môže okamžite konať v mene spoločnosti.

1. Rezervácia spoločnosti

Po rezervácií sa s Vami dohodneme na želaných zmenách v spoločnosti.

2. Prevod ready-made

Prevod spoločnosti je možný pri osobnom stretnutí v našej kancelárii alebo na diaľku.

3. Zápis do OR

Po podpise dokumentov zabezpečíme zápis zmien v OR, čím je prevod zavŕšený.Prevod pri osobnom stretnutí

Údaje na prevod spoločnosti a termín stretnutia odkomunikujeme vopred telefonicky a e-mailom. Následne pri osobnom stretnutí v našej kancelárii na Račianskej 88 B v Bratislave podpíšete dokumentáciu a zároveň uhradíte cenu za spoločnosť v hotovosti alebo platobnou kartou.

kancelária na Račianskej 88 B
zasadacia miestnosť pre prevod ready-made
dokumenty podpíšete v zasadacej miestnosti

Prevod na diaľku

Po odkomunikovaní údajov na prevod spoločnosti Vám e-mailom zašleme dokumentáciu na podpis a faktúru za spoločnosť na úhradu. Po vytlačení a náležitom podpise nám dokumenty doručíte poštou alebo kuriérom.

ilustračná mapa Slovensko - prevod na diaľku
Po skompletizovaní podpísaných dokumentov bude podaný návrh na registráciu zmeny údajov v obchodnom registri, ktorý prebehne následne zvyčajne v lehote 5 - 7 pracovných dní. Zápisom nových údajov spoločnosti v OR je proces predaja ready-made spoločnosti právne zavŕšený.

Rozšírenie predmetu činnosti

Naše ready-made spoločnosti disponujú najpoužívanejšími živnosťami, ktoré Vám umožnia naozaj široké spektrum podnikateľských aktivít. Pokiaľ napriek tomu nebude pre Vás predmet činnosti našich spoločností dostatočný, bezplatne zabezpečíme jeho ľubovoľné rozšírenie v okruhu voľných živností.

Rozšírenie o viazané a remeselné živnosti je možné za doplatok.

Základné imanie

Všetky naše ready-made spoločnosti majú základné imanie vo výške 5000,- EUR, ktoré je splatené v plnom rozsahu. Pri kúpe ready-made spoločnosti základné imanie nie je potrebné opätovne splácať.

Základné imanie ktorejkoľvek ready-made spoločnosti je možné zvýšiť na ľubovoľnú sumu za doplatok.

Bilingválna dokumentácia

V prípade záujmu je možné spracovanie dokumentov na prevod ready-made spoločnosti v bilingválnom slovensko - anglickom znení. Výhodou je následná možnosť osvedčovania pravosti podpisu pred zahraničným orgánom bez potreby úradného prekladu dokumentov.

Spracovanie bilingválnej dokumentácie je možné za doplatok.
Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.Virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez viazanosti

Ku každej ready-made spoločnosti môžete získať ľubovolné virtuálne sídlo z našej ponuky na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov.

Virtuálne sídlo Račianska
Bratislava 3
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
bežná cena  od 7 € / mesiac
Atraktívne sídlo v Novom Meste so službami recepcie za najlepšiu cenu.
Virtuálne sídlo Košická
Bratislava 2
Košická 52/A,
821 08 Bratislava
bežná cena  od 10 € / mesiac
Moderné registračné sídlo v polyfunkčnej budove v Ružinove.
Virtuálne sídlo Tallerova
Bratislava 1
Tallerova 4,
811 02 Bratislava
bežná cena  od 12 € / mesiac
Prestížna adresa v historickom centre Starého Mesta.
Virtuálne sídlo Zámocká
Bratislava 1
Zámocká 3,
811 01 Bratislava
bežná cena  od 15 € / mesiac
Prominentná adresa v Starom Meste v blízkosti Bratislavského hradu.
Virtuálne sídlo Námestie SNP
Bratislava 1
Nám. SNP 23,
811 01 Bratislava
bežná cena od 25 € / mesiac
Virtuálne sídlo na známej adrese v úplnom centre Bratislavy.

Najčastejšie otázky
k ready-made
spoločnostiam


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Je cena za ready-made spoločnosť konečná?
Uvedená cena sa nenavyšuje o DPH. Pokiaľ sa predmet činnosti nerozširuje o viazané či remeselné živnosti, prípadne sa nerealizuje zvýšenie základného imania, cena je konečná. V procese kúpy ready-made spoločnosti Vám okrem poplatkov za overenie Vášho podpisu u notára alebo na matrike nevzniknú ďalšie náklady.

Potrebujem výpis z registra trestov?
Nie, výpis z registra trestov v procese kúpy ready-made spoločnosti nepotrebujete. Vašu bezúhonnosť automaticky preverí živnostenský úrad, a to až po zápise zmeny údajov v obchodnom registri.

Potrebujem pri kúpe ready-made spoločnosti splácať základné imanie?
Nie, základné imanie každej naše spoločnosti je splatené v plnej výške a v procese kúpy ho nie je potrebné opätovne splácať či akýmkoľvek spôsobom dokladovať. Zaplatíte iba uvedenú cenu ready-made spoločnosti.

Mení sa DIČ pri predaji ready-made spoločnosti?
Nie, DIČ spoločnosti sa nikdy nemení, rovnako tak ani IČO. Tieto unikátne identifikátory zostávajú nezmenené počas celého životného cyklu spoločnosti bez ohľadu na to, ako sa mení obchodné meno, konatelia, spoločníci či sídlo spoločnosti.

Potrebujem súhlas daňového úradu?
Nie, súhlas daňového úradu sa nevyžaduje, pokiaľ nemáte daňový dlh. Stačí, že podpíšete vyhlásenie, že nie ste daňovým dlžníkom, ktoré pre Vás spracujeme. Pravdivosť tohto vyhlásenie súd skúma pri zápise zmeny údajov v obchodnom registri.

Kedy môžem za ready-made spoločnosť konať?
Za spoločnosť môžete spravidla konať odo dňa vzniku funkcie konateľa, čo je spravidla deň, kedy dôjde ku osobnému stretnutiu a úhrade ceny za spoločnosť. Pri prevode na diaľku Vám presný dátum vzniku funkcie konateľa potvrdíme e-mailom.

Aké je DIČ ready-made spoločnosti?
Každá naša ready-made spoločnosť má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré Vám oznámime v priebehu procesu kúpy.

Čo musí spĺňať nový konateľ a spoločník ready-made spoločnosti?

Spôsobilosť osôb v spoločnosti v spoločnosti s ručením obmedzeným:

konateľ  s.r.o. spoločník  s.r.o.
daňový dlh neposudzuje sa nesmie byť v zozname daňových dlžníkov
dlh na sociálnom poistení neposudzuje sa neposudzuje sa
dlh na zdravotnom poistení neposudzuje sa neposudzuje sa
exekúcia v SR nesmie mať
žiadnu exekúciu
nesmie mať
žiadnu exekúciu
bezúhonnosť skúma sa pri ohlasovaní živnosti (nezahladené odsúdenia v súvislosti s podnikaním) neposudzuje sa
právna subjektivita fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ / OECD alebo má povolenie na pobyt v SR fyzická alebo právnická osoba, tuzemská alebo zahraničná bez obmedzeniaRezervácia ready-made spoločnosti

 
Spoločnosť:  *
Prevod spoločnosti:
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:  *
Poznámka: