Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zastupovanie v správnom konaní

Správne konanie zahŕňa široké spektrum konaní, v rámci ktorých je rozhodované o Vašich právach alebo povinnostiach. Spomedzi tých, s ktorými sa stretávame najčastejšie ide napríklad o:

Katastrálne konanie

Konanie o vklade práva do katastra nehnuteľností môže byť menej komplikované vďaka odbornej pomoci. Zastúpenie advokátom Vám umožní mať celý proces pod kontrolou.
Katastrálne konanie

Daňové konanie

Žiadosti o registráciu pre DPH, podanie oznámenia a ďalšiu komunikáciu s príslušným daňovým úradom pre Vás radi zabezpečíme.
Daňové konanie

Stavebné konanie

Ak potrebujete požiadať o vydanie stavebného povolenia, ohlásiť výstavbu jednoduchej stavby či stavebné úpravy, alebo spracovať návrh na kolaudáciu stavby, radi Vám pomôžeme.
Stavebné konanie

Vo všeobecnosti je správnym konaním konanie pred štátnym orgánom (katastrálne konanie), orgánom územnej samosprávy (stavebné konanie), orgánom záujmovej samosprávy (konanie pred stavovskými komorami alebo organizáciami) alebo pred inými subjektmi (konanie pred zdravotnými poisťovňami alebo súkromnými vysokými školami), ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Jednotlivé správne konania sú často časovo i administratívne náročným procesom, na ktorého úspešné zvládnutie sú potrebné znalosti príslušných právnych predpisov, praktické skúsenosti a v neposlednom rade aj množstvo času a úsilia. S týmto procesom Vám radi pomôžeme.

Výhody zastúpenia advokátom v správnom konaní

  • Poradenstvo ešte pred samotným konaním Vám umožní predísť komplikáciam v konaní.
  • Kontrola obsahu a úplnosti Vašich podkladov.
  • Informovanosť o trvaní a jednotlivých štádiách konania.
  • Rýchlosť konania vďaka elektronickej komunikácii advokáta s úradmi.
  • Zníženie nákladov na správne poplatky vďaka elektronickému podaniu pri väčšine poplatkov o 50%.
  • Šetrenie času tým, že nám zveríte zastupovanie v danej veci, čo Vám zatiaľ umožní venovať sa iným aktivitám.


V prípade Vášho záujmu o naše služby alebo viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Na požiadanie Vám spracujeme individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude reflektovať Vaše požiadavky.


Objednávka služby - Zastupovanie v správnom konaní

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.