Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zastupovanie vo veciach duševného vlastníctva

Našim klientom ponúkame poradenstvo a zastúpenie v oblasti sporov, ktorých predmetom je ochrana práv duševného vlastníctva.


Zastupujeme klientov v námietkových konaniach pri registrácii ochranných známok a dizajnov a tiež v súdnych sporoch v prípadoch, v ktorých došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva, napríklad v dôsledku nekalosúťažného konania (klamlivá reklama, klamlivé označenie tovaru alebo služieb a parazitovanie na povesti), pri uplatňovaní práva na náhradu škody alebo v konaní o vydanie neodkladného opatrenia vo veciach ochrany duševného vlastníctva.


Najčastejšie poskytované služby

  • Spracovanie a podanie námietok proti zápisu zameniteľného označenia do registra ochranných známok SR a EÚ.
  • Spracovanie a podanie opravného prostriedku vo veciach ochrany práv duševného vlastníctva.
  • Spracovanie a podanie žaloby pre porušenie práva duševného vlastníctva.
  • Spracovanie a podanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia vo veciach práva duševného vlastníctva.
  • Spracovanie výzvy na ukončenie porušovania práv duševného vlastníctva.
  • Zastupovanie v priebehajúcich sporoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.

Objednávka služby - Zastupovanie vo veciach duševného vlastníctva

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.