Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Registrácia ochrannej známky

Ochranná známka v SR

Ak začínate s podnikaním a budovaním svojej značky vždy odporúčame registráciu aspoň slovenskej ochrannej známky. Za malú investíciu získate základnú známkovú ochranu. Ochranu Vašej značky môžete neskôr rozšíriť do ďalších krajín.
Predpokladané náklady od 280 EUR.
Registrácia známky v SR

Ochranná známka Európskej únie

V prípade, ak plánujete rozšíriť a používať svoju značku v rámci viacerých štátov EÚ, je pre Vás práve toto vhodná voľba. Ide o najlepší pomer ceny k počtu krajín, v rámci ktorých známkovú ochranu získate, a zároveň spravidla o najrýchlejšie získanie ochrany.
Predpokladané náklady od 1150 EUR.
Registrácia známky v EU

Medzinárodný zápis ochrannej známky

Plánujete Vaše podnikateľské aktivity v rámci EÚ alebo aj za jej hranicami? Vašu známku môžete s našou pomocou prihlásiť do viac ako 120 krajín prostredníctvom jednej prihlášky. Ak máte veľké plány s Vašou značkou, môže ísť o najlepšie riešenie.
Predpokladané náklady od 300 EUR.
Medzinárodný zápis známky

Akú ochrannú známku si vybrať?

Hlavným rozlíšením ochranných známok je územná platnosť. Pokiaľ iba začínate podnikať, úplným minimom je ochranná známka v SR. Pokiaľ chcete hneď od začiatku ochranu svojej značky v rámci celej EU, oplatí sa investícia do ochrannej známky Európskej únie, resp. ochranných známok konkrétnych krajín.
Kontaktujte nás

Ochranná známka chráni Vašu značku. Ako ochrannú známku možno prihlásiť napríklad slovo, viacslovné spojenie, slogan, obrázok, logo, obrázok obsahujúci slová, zvuk, trojrozmerný predmet, video, farbu a ďalšie typy označení. Inak povedané, ako ochrannú známku môžete prihlásiť akúkoľvek značku, ktorú používate alebo chcete používať. Ochranná známka sa prihlasuje vždy pre konkrétne tovary alebo služby, ktoré majú byť pod ňou predávané. S výberom vhodného typu ochrannej známky Vám radi pomôžeme.

Dôvody pre registráciu ochrannej známky

 • Exkluzívne právo používať Vami registrovanú známku.
 • Možnosť používať symbol ® pri Vašej známke.
 • Ochranná známka sa stáva Vašim nehmotným majetkom.
 • Značka registrovaná ako ochranná známka Váš odlišuje od konkurencie.
 • Známku možno prihlásiť už predtým, ako ju začnete používať.
 • Platnosť známky je 10 rokov s možnosťou neobmedzeného predlžovania platnosti.
 • Registrovaná známka má prednosť pred registrovaným doménovým menom.
 • Prihlásenie známky uľahčuje právnu ochranu Vašej značky u nás aj v zahraničí.
 • Jednoduchšia vymožiteľnosť práv v porovnaní s neregistrovanou značkou.

Územný rozsah ochrany

Platnosť Vašej ochrannej známky je obmedzená na územie, na ktorom jej bola priznaná ochrana. To znamená, že keď si prihlásite ochrannú známku len na Slovensku, nebude Vaša známka chránená v Poľsku či v iných krajinách. Preto existujú tri systémy známkovej ochrany, ktoré Vám umožnia vybrať si správnu ochranu pre Vašu značku podľa toho, kde na svete ju chcete používať a chrániť.

Výber vhodného rozsahu ochrany hneď pri vzniku Vašej značky je veľmi dôležitý najmä pre prípad možných budúcich sporov, nekalosúťažného konania zo strany iných subjektov a tiež predísť prípadnému zneužitiu Vašej značky. Správnou voľbou v štádiu výberu vhodného rozsahu ochrany možno zvýšiť potenciál rastu Vášho podniku a zvýšiť pridanú hodnotu Vami ponúkaných tovarov alebo služieb. Radi Vám preto poradíme aj v tejto oblasti.

Priebeh registrácie ochrannej známky

 1. Vyplníte jednoduchý doleuvedený formulár, kde uvediete Vaše kontaktné údaje a tiež známku, ktorú chcete prihlásiť.
 2. My pre Vás spravíme bezplatný základný prieskum toho, či je Vaša známka vhodná na registráciu, a to spravidla do 24 hodín v rámci pracovných dní.
 3. Následne si dohodneme či už na osobnom stretnutí alebo na diaľku ďalší postup a tiež od nás obdržíte faktúru spolu so splnomocnením.
 4. Po prijatí úhrady a podpísaných dokumentov prihlásime Vašu ochrannú známku.
 5. Následne Vás budeme priebežne informovať o priebehu registračného konania až po vydanie osvedčenia o zápise ochrannej známky.

Dĺžka procesu registrácie ochrannej známky a tiež predpokladané náklady s tým súvisiace závisia od toho, aký rozsah ochrany si pred podaním prihlášky zvolíte. Viac sa o jednotlivých typoch registrácie môžete dozvedieť po kliknutí na horeuvedené podstránky, prípadne priamo u nás.

Objednajte online